کانال تلگرام شبکه سلامت @behdasht_chanell

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال شبکه سلامت

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

💯آپدیت سامانه سیب
👈قابل توجه همکاران گرامی;چنانچه تلفن همراه خدمت گیرنده توسط مراقب سلامت ، مراقب سلامت ماما و بهورز تکمیل نشود

🔹خدمات پزشک و دندانپزشک
🔹ماما
🔹مراقب سلامت و بهورز در سطح مرکز غیر فعال میشه و همکاران در مرکز نمیتونن به مراجعه کنندگان تحت پوشش خدمت ارائه کنند
👈در صورت ارجاع بیمار حتما از تکمیل تلفن همراه اطمینان حاصل کنید
👈پخش برای اولین بار از کانال تخصصی آموزش نیروهای بهداشتی

🌐 https://t.me/behdasht_chanell
🌍 @behdasht_chanell
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

شبکه سلامت

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: